Podmínky ochrany osobních údajů

Správce osobních ůdajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AGRO-EL, spol. s r.o., IČ 47916214 se sídlem K Suchopádu 771/4, Přímětice, 669 04 Znojmo. (dále jen: „správce“).

Koktaktní údaje správce jsou:

K Suchopádu 771/4, Přímětice, 669 04 Znojmo
info@agro-el.cz
+420 515 241 980

Kategorie osobních údajů a účel zpracování

Správce zpracovává údaje, které od vás získal za účelem plnění objednávky, konkrétně:

fakturační kontakt včetně jména, e-mailu, adresy a telefonu,
doručovací kontakt včetně jména, adresy a telefonu,
seznam objednaných produktů včetně počtu kusů a ceny.

Správce zpracovává údaje registrovaných uživatelů za účelem usnadnění budoucích objednávek a správy předešlých objednávek, konkrétně:

e-mail,
seznam kontaktů včetně jména, adresy a telefonu.

Doba uchovávání údajů

Údaje potřebné k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z tohoto vztahu uchovává správce po dobu nezbytně nutnou (5 let od ukončení smluvního vztahu).

Údaje podléhající souhlasu se zpracováním (tj. zákaznický účet) bude správce uchovávat po dobu 3 let od posledního přihlášení.

Příjemci údajů

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby nebo firmy:

Firma Shoptet s.r.o., která zajišťuje provoz e-shopu
Smluvní dopravce Česká pošta, s.p.
Smluvní dopravce Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
Smluvní dopravce Zásilkovna s.r.o.
Správce nepředá osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci

Práva zákazníků

Z nařízení GDPR pro vás vyplývá právo

na přístup ke svým osobním údajům,
na opravu osobních údajů,
na vymazání osobních údajů,
na omezení zpracování,
vznést námitku proti zpracování,
na přenositelnost údajů
odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce,
podat stížnost k příslušnému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) budete-li se domnívat, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně či ztrátě a neoprávněnému zpracování, a to zejména

Zabezpečení webové aplikace proti běžným útokům.
Zabezpečení přihlášení do webové aplikace heslem a poučení administrátorů o používání silných hesel.
Provoz webových stránek na zabezpečeném protokolu HTTPS.
Omezení přístupu k osobním údajům jen pro pověřené osoby.
Nastavení vztahu mezi majitelem a provozovatelem e-shopu zpracovatelskou smlouvou.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz